Μύκονος

Κλωναρίδης Ε

Η «Μύκονος», απεικονίζει ένα από τα πλέον γνωστά σημεία του νησιού, τη Μικρή Βενετία. Έχει αποδώσει με επιτυχία τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τοπίου, ενώ η...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες