Ροϊλός

Καλακαλλάς Γιώργος (1938-)

Κεφαλή ηλικιωμένου άντρα.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες