Ο λαιμός της Βουλιαγμένης

Ζογγολόπουλος Γιώργος (1903-2004)

Το έργο αυτό φανερώνει μία διαφορετική πτυχή του γνωστού γλύπτη Γιώργου Ζογγολόπουλου. Πρόκειται για μία γραφική απεικόνιση της λίμνης της Βουλιαγμένης στα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες