Κεφαλή εφήβου

Προτομή νεαρού άντρα.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες