Ακρόπολη

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879-1928)

Σε πρώτο επίπεδο εικονίζεται τοπίο με δέντρα ενώ σε δεύτερο στα αριστερά, διακρίνεται ο Ιερός βράχος της Ακρόπολης. Στα δεξιά του πίνακα εικονίζονται κυπαρίσσια...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες