Κερκυραία

Καραζήσης Γεώργιος (1918-)

Με σχεδιαστική σαφήνεια και χρωματική ζωντάνια έχει αποδοθεί η Κερκυραία που φορά την τοπική παραδοσιακή ενδυμασία. Με μικρογραφική διάθεση έχουν αποτυπωθεί...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες