Τοπίο με ποτάμι

Παπανικολάου Σπύρος (1905-1986)

Η απεικόνιση τμήματος της ροής ενός ποταμού και του όμορφου φυσικού περιβάλλοντος που δημιουργεί γύρω του είναι το θέμα μιας τοπιογραφίας, που έχει έντονο το...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες