Γυμνό

Μοσχίδης Παύλος (1927-2004)

Στα δεξιά εικονίζεται γυναικεία μορφή να βαδίζει προς τα δεξιά στο βάθος του πίνακα. Είναι γυρισμένη πλάγια και το κεφάλι της κρύβεται από τα μαλλιά της. Στο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες