Χωριό με βουνά

Μπέρτσα-Δανιηλίδη Ερασμία (1900-1956)

Με μεγαλύτερη ελευθερία στη χρήση του χρώματος, που δεν περιγράφει την οπτική πραγματικότητα, τρία μόλις σπιτάκια τοποθετούνται στο πρώτο πλάνο ενός ορεινού...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες