Μάνα και κόρη

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

H πλατιά φιγούρα μιας μητέρας περικλείει στο εσωτερικό της τη μορφή της κόρης της. Η μητέρα είναι καθιστή και αγκαλιάζει τη μικροσκοπική όρθια κόρη. Η στάση των...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες