Παλιά Αθήνα

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Ο καλλιτέχνης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την τοπιογραφία στα χρόνια του '70, περίοδο από την οποία προέρχεται και το συγκεκριμένο έργο. Εδώ εικονίζεται...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες