Κεφάλι κοπέλας

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Στην εικόνα αυτή παριστάνεται το κεφάλι ενός νέου κοριτσιού σε κατατομή, έως το ύψος των ώμων περίπου. Η κοπέλα στήνεται μέσα σε ένα επίπεδο και κενό από κάθε...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες