Γυναίκες στο μπάνιο

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Στο σχέδιο αυτό απεικονίζονται τρεις γυναίκες, που μόλις έχουν κάνει μπάνιο και τώρα στεγνώνουν και περιποιούνται το σώμα τους. Τοποθετούνται παρατακτικά μέσα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες