Δωμάτιο με πολυθρόνα

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Στη συγκεκριμένη σύνθεση απεικονίζεται αποσπασματικά το τακτοποιημένο δωμάτιο μιας αστικής οικίας. Αριστερά διακρίνουμε μια ψάθινη πολυθρόνα βιενέζικου...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες