Ζευγάρι με κοριτσάκι

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Θέμα της εικόνας αυτής είναι μια οικογένεια που αποδίδεται ως ένα πυκνό σύμπλεγμα μορφών, δηλωτικό των στενών συναισθηματικών τους σχέσεων. Αριστερά ο πατέρας...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες