Κορμοί δέντρων

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Στην εικόνα αυτή παριστάνονται κορμοί δέντρων σε παρατακτική τοποθέτηση. Καμπύλα περιγράμματα συστρέφονται δυναμικά και περικλείουν τα θέματα των κορμών. Aυτές...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες