Γυμνό

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Απεικονίζεται κορμός γυμνής γυναίκας. Το σχέδιο διαμορφώνεται με απλές καμπύλες γραμμές χωρίς λεπτομέρειες.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες