Τέσσερις μορφές

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Σε μια βεράντα παριστάνονται τρεις γυναίκες αριστερά και ένας άντρας στην άκρη δεξιά της σύνθεσης. Το κάτω μέρος των μορφών εγγράφεται σε ένα ορθογώνιο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες