Τρία γυμνά ξαπλωμένα

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Τρεις ανακεκλιμένες γυμνές γυναίκες εικονίζονται μέσα σε έναν επίπεδο και στενό χώρο. Οι φιγούρες φαίνεται να συμπιέζονται πάνω στο κάθετο εικονιστικό επίπεδο,...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες