Ο Ευαγγελισμός

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Ο Ευαγγελισμός είναι ένα από τα θρησκευτικά θέματα που απασχόλησαν το Σικελιώτη. Με ζωηρά χρώματα και έντονα στυλιζαρισμένες μορφές στα πλάισια της...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες