Το κονάκι

Σε αυλή από κονάκι απεικονίζονται γυνάικες και άντρες όπου ο καθένας ασχολείται με καθημερινές εργασίες. Κάτω από ψηλό, σκιερό δέντρο δύο γυναίκες γνέθουν, λίγο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες