Στέγες σπιτιών

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Θέμα της εικόνας αυτής είναι μια σειρά από στέγες σπιτιών, μέσα στο αστικό τοπίο. Η σύνθεση οργανώνεται σε τρεις επάλληλες οριζόντιες ζώνες. Στην πρώτη και τη...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες