Έργο ψηφιακής συλλογής 15

Σταυρόπουλος Ι.

Απροσδιόριστο θέμα αποδίδεται με αφαιρετικό τρόπο. Τα χρώματα είναι σκοτεινά και δημιουργούν μια αίσθηση σύγχυσης.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες