Ρωμαϊκή αγορά και Πλάκα

Τάσσος Α. (1914-1985)

Πρόκειται για ένα λεύκωμα με 16 έγχρωμες λιθογραφίες με τίτλο Αθήναι. Εικονίζονται διάφορες γειτονειές και μνημεία της παλιάς Αθήνας με τρόπο λιτό αλλά...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες