Αγρότες της Μεσσηνίας

Τάσσος Α. (1914-1985)

Σε αυτή την έγχρωμη λιθογραφία σε πλάγιο ξύλο ο καλλιτέχνης απεικονίζει δύο άντρες πάνω σε άλογα. Ένα άσπρο και ένα μαύρο. Από την ενδυμασία τους και τα ψάθινα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες