Ναύπλιο

Τάσσος Α. (1914-1985)

Ένα γραφικό σοκάκι της πόλης του Ναυπλίου συνοψίζει την πλούσια ιστορία του χώρου. Εκατέρωθεν ενός στενού βοτσαλωτού δρόμου, υψώνονται διάφορων ειδών κτίσματα,...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες