Μονή Χιλανδαρίου

Μόσχος Γιώργος (1906-1990)

Πρόκειται για το Λεύκωμα "Άθως", το οποίο αποτελείται από 21 ξυλογραφίες. Στα χαρακτικά αυτά αποδίδονται εξωτερικές όψεις 21 διαφορετικών μοναστηριών του Αγίου...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες