Γυναίκα από την Αταλάντη και ο έρως

Τσαρούχης Γιάννης (1910-1989)

Το έργο παρουσιάζει δύο πρόσωπα : τη γυναίκα από την Αταλάντη (κι άλλοι πίνακες φέρουν τον τίτλο αυτό) και τον Έρωτα. Η δεύτερη μορφή βρίσκεται πίσω από την πρώτη,...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες