Μεσάγκαλα

Τσαπράζης Ζήσης (1911-1975)

Τοπιογραφικό έργο με έντονη τη διάθεση για τονισμό της απεραντοσύνης. Κυριαρχούν οι οριζόντιοι άξονες αλλά οι γραμμές του δένδρου (κάθετες και καμπύλες) στο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες