Βάρκες

Τσαπράζης Ζήσης (1911-1975)

Τυπική εικόνα που απαντάται σε νησιά ή παραθαλάσσιους οικισμούς. Ο καλλιτέχνης τοποθετεί το βασικό του θέμα, δηλαδή τις βάρκες, στο πρώτο επίπεδο. Οι τελευταίες...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες