Αντάρτης

Ψυχοπαίδης Γιάννης (1945-)

Στο κέντρο του πίνακα δεσπόζει αντρική μορφή. Είναι μετωπική και επιβλητική. Το σώμα είναι δυσανάλογο με το κεφάλι που είναι μικρό και με μαύρο χρώμα. Το φόντο δεν...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες