Γ. Κατσίγρας

Γκέκας Αστέρης (1954-)

Απεικονίζεται η προσωπογραφία του Γεώργιου Κατσίγρα.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες